12 aspektů kvantového krystalu svobodných buňek

Společně tvoříme platformu Svobodných Buněk transformující starý nefunkční systém. Aktivně realizujeme zdravou společnost.

Cirkulární ekonomika

Propojené, navzájem se podporující soběstačné pilíře vytvářejí stálý zdroj finanční energie pro rozvoj a chod  projektu.

12 ASPEKTŮ KVANTOVÉHO KRYSTALU
SVOBODNÝCH BUŇEK

1. Svoboda

Je prvním základním kamenem naší platformy. Nejdiskutovanější termín všech dob. Má pro člověka zcela zásadní význam. Svoboda myšlení, svoboda slova, osobní svoboda, svobodná vůle bez manipulace. Nezávislost, volnost a vědomí, že se dokážeme postarat sami o sebe a své nejbližší. Také možnost volby. V rámci státu či komunity pak svoboda politická, náboženská a ekonomická. Je plně v našich rukou. Bez svobody ztrácíme kus sebe. Bez svobody není život. Její cena je absolutní.

2. KOMUNITA

Komunitu charakterizuje zejména vzájemná interakce vycházející například ze společných potřeb nebo zájmů. V našem případě společenství lidí, kteří vědí, že mohou žít zdravý, naplněný život v lásce, radosti a osvícení. Je důležité si uvědomit, že jsme stále součástí naší světelné rodiny, a i přes zdánlivé neshody a odpojení jsme vlastně jednotou. Dobře fungující komunita je o respektu a vůdčím prvku, který umí dané celky uspořádat tak, aby mohly dohromady harmonicky fungovat v kreativní soudržnosti.

3. DECENTRALIZACE

Velmi aktuální téma! Decentralizace celého systému, společnosti, zdraví, školství, energetického či finančního systému. Je to v podstatě návrat ke kořenům, k základním lidským hodnotám, které jsou v současném technokratickém matrixu prakticky cíleně potlačovány. Decentralizace vlastně znamená, že menší celky mají lepší povědomí o dění ve svém okolí. Tím, že jsou blíže konrétním tématům, situacím a potřebám, je jejich rozhodování efektivnější. Tímto je zaručena větší různorodost, svoboda a zachování základních lidských hodnot.

4. BLOCKCHAIN

Blockchain je jakousi online knihou účetních záznamů a velmi specifický druh databáze. Pro nás má význam, pokud je tato databáze DECENTRALIZOVANÁ. To znamená, že nemá žádného centrálního správce a nachází se na velkém množství počítačů po celém světě. Veřejný blockchain je přístupný každému a zapisovat data do něj lze pouze na základě konsenzu (shody) finančně motivovaných účastníků sítě (těžařů). Blockchain však nemusí být vždy veřejný. Takto lze bezpečně a navždy ukládat transakce či data zcela bez nadřazené centrální autority. Ověřování transakcí má v kompetenci síť samotná. Uživatelé sítě, kteří se na validaci podílejí (těžaři), získávají jako odměnu za vynaložené úsilí síťové tokeny (kryptoměnu). Ať už se jedná o Bitcoin, Ethereum nebo například Litecoin. Tyto kryptoměny se pak dají snadno směnit za klasické peníze, které známe z běžného života.

5. KOLEKTIVNÍ SÍLA

Základem kolektivní síly je propojení lidí, organizací, projektů, firem, států ve společném záměru. Starý matrix si ještě udržuje zbytky své moci hlavně proto, že lidé jsou odpojení a žijí v nevědomosti. Pro přechod do nového paradigmatu je potřeba sdílet informace, které podporují růst zdravé a svobodné společnosti. Systémová média vytvářejí lživé informační pole a masy zhypnotizovaných lidí toto pole podporují. Ti, co nás ovládají, se vejdou do jedné místnosti. Kolektivní síla znamená víc než moc velký jména. Spočívá ve společné práci a společném propojení v záměru.

6. SDÍLENÉ FINANCOVÁNÍ – CROWDFUNDING

Význam doslova znamená skupinové financování, které tvoří sdílenou ekonomiku. Jde o termín, který si osvojují především lidé, kteří chtějí realizovat své nápady. Uprostřed sdíleného financování je symbol digitální měny a blockchainu s názvem ETHEREUM. Princip spočívá v tom, že každý přispěje tím, co si může dovolit, klidně menší částkou. Když se totiž sečte společná aktivita, tak výsledek může být velký! Úspěšné zafinancování našeho projektu je naprosto nezbytné pro celkovou změnu společnosti.

7. SOBĚSTAČNOST

 

Soběstačnost je něco, po čem začínají toužit mnozí, kteří se právě probouzejí z civilizační kocoviny. Touží po přirozenějším, základnějším, zabezpečenějším a nezávislejším životě. Soběstačnost je přímo spojená s decentralizací a při správné aktivizaci by měla vést ke zdravému zacházení se zdroji, s půdou, přírodou a energiemi všeho druhu. Je to hlavně o nastavení mysli. Vyměnit staré myšlenky za tvořivou energii a pustit se do soběstačných projektů. Soběstačnost zde znamená převzetí zodpovědnosti za sebe, za své zdraví, za péči o své děti na sebe, svou rodinu. Jedinou možností na dosažení co největší soběstačnosti je sdružování lidí do komunit. Soběstačnost je harmonií v plynutí života. Vždy mám vše, co právě potřebuji.

8. ZDRAVÍ

Zdraví je tělesný, psychický, sociální a duchovní stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí. Jedná se o nejvyšší hodnotu, která je systémem naoko podporována. Ve skutečnosti však systém dělá všechno proto, aby nám naše zdraví zničil. Záměrně ničí půdu, vzduch, vodu… Situace v dnešním světě je bohužel taková, že lidé dobrovolně, ale i nuceně, zahazují právo na své zdraví. Podpora opravdového ZDRAVÍ by se v naší svobodné platformě měla stát vzájemnou hodnotou.

9. VOLBY

Volby jsou základním projevem demokracie a svobody. Současný zkorumpovaný systém za nás během voleb rozhoduje podvodně. Skrytá manipulace volebních kartiček a celá netransparentnost volení ve sněmovně spojená se lží zdaleka nevystihuje postoj většiny národa. V naší platformě budeme mít transparentní, bezpečný, na blockchainu fungující, volební systém, kde se každý bude moct vyjádřit k danému tématu. Půjde o jedinečnou možnost vyzkoušet si, jak poctivý volební systém, který je založen na důvěře a platnosti, bude fungovat. Kolektivní síla spojená se spravedlností záměru bude tvořit opravdu to, co si společně zvolíme.

10. OBCHOD, MARKET

Obchod, trh pro naše výrobky, služby tvoří součást naší soběstačné ekonomiky. Tvoří pevné základy zdravé ekonomiky. Nákup a prodej je založen na informačním tokenu, fiatních měnách nebo formou bartru. Jak se bude mezinárodně tato výměna energie rozvíjet, půjdeme příkladem k větší adopci, inspirovat k připojení k nám, a k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí. Ekonomika nemusí jít dolů, ba naopak v tomto tvoření je tolik příležitostí k hojnosti, spravedlivému proudění finanční energie a jejímu správnému investování pro podporu života, ale i dalšího rozvoje.

11. NEKONEČNÁ – VĚČNÁ LÁSKA

Láska je to nejvyšší hodnotou. Nekonečná, bezpodmínečná, věčná, všudypřítomná, uzdravující, vítězící. Láska sama k sobě, ke druhým bytostem, k celému světu. Nekonečná láska není verbálně vyjádřitelná. Je součástí probuzení transcendentálního vědomí. Aspekt nekonečné lásky proniká do všech ostatních částí krystalu, je to magnet, který přitahuje ostatní. Představuje závratný, božský pocit, trvalý protipól sobectví. Láska je mimo veškerý popis a měřítka. Není větší moc než láska. V naší láskyplné platformě se budeme touto kvalitou řídit co nejvíc.

12. TRANSFORMACE

Transformace znamená přeměnu, přetvoření, ale postupně. V naší platformě jde o propojení všech 12 aspektů do kompletního krystalu, který nás bude provázet stále, po celou dobu společného tvoření. Představuje sdílenou aktivitu, která propojuje další buňky, jednotlivce, skupiny. Díky transformaci se život stane fascinující cestou, naplněnou radostí a úžasem. Lidská mysl obohacená o novou myšlenku se nikdy nevrátí do své původní dimenze. Ta část našeho já, která tak dlouho žila v omezeném materiálním světě, se osvobodí a uvidí nové panorama… Náš život se stane vyrovnanějším a radostnějším.