FREEDOMCELLS
PLATFORMA SVOBODNých buněk

Co je platforma Svobodných Buněk?

Místo setkávání, otevřené komunikace a spolupráce svobodných podobně naladěných lidí.

Společně tvoříme Svět, jehož základy jsou Svoboda, Zdraví, Spolupráce, Prosperita hmotná i duchovní, Radostný naplněný Život.

Historie Svobodných Buňek

Prvotní myšlenka zakořenila v hlavě a rozkvetla v srdci jednoho z nás již před několika lety…

V roce 2019 dozrál čas pro iniciaci mezinárodní platformy Freedom Cells, jejímž jádrem je holistický projekt 12 Aspektů Kvantového Krystalu.

Filosofií a vizí Svobodných Buněk je obnova zdravé společnosti ve všech oblastech života.

Co spolu tvoříme?

Propojováním Svobodných Buněk vytváříme kolektivní platformu svobodných lidí a společně otevíráme prostor pro:

  • pravidelná setkání (přednášky, besedy, semináře) rozvíjející 12 klíčových aspektů zdravého života
  • projekty podporující fyzické, duševní i duchovní zdraví  a osobní, energetickou a potravinovou soběstačnost
  • komunity vědomých lidí (propojování již existujících podobně naladěných skupin, zakládání nových tvůrčích spolků)
  • aktuálně fungují tři Svobodné Buňky (Sněžník u Teplic, Zahrada Živlů u Vrchlabí, Centrum Světla Praha)

V čem je náš projekt unikátní?

Projekt Svobodných Buněk je založen na přirozeném vesmírném řádu. Jeho principy jsou obsaženy ve 12 Aspektech Kvantového Krystalu.

Je komplexní a zároveň zahrnuje všechny tři úrovně našeho Bytí – kvantovou, digitální a fyzickou.

Spřátelené Projekty
SEMINÁŘE